GIỚI THIỆU

VINASC

Thành lập và tuân thủ

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC

Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Tư vấn thuế Vinasc tuân thủ quy định về cung cấp dịch vụ:

 • Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn …cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;
 • Thông tư 296/2016/TT-BTC .. cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán;
 • Thông tư 297/2017/TT-BTC cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiên KD dịch vụ kế toán.

Chúng tôi có đội ngũ nhân sự cao cấp, tinh thần làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả. Với tinh thần đó, chúng tôi luôn được tin tưởng, tín nhiệm cao và được thể hiện bằng sự hợp tác và đồng hành lâu dài của khách hàng.

Các đơn vị trực thuộc của Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Vinasc gồm:

 • Chi nhánh Đồng Tháp Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Vinasc
 • Chi nhánh Đồng Nai Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Vinasc
 • Chi nhánh Bình Dương Công ty TNHH Kế toán Và tư vấn thuế Vinasc

Các đơn vị thuộc hệ thống Vinasc gồm:

 • Công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế Vinasc
 • Công ty TNHH Kiểm toán Vinasc
 • Công ty TNHH Tư vấn Luật Vinasc

Các dịch vụ chính của Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Vinasc gồm có:

 • Dịch vụ kế toán trọn gói
 • Dịch vụ kế toán trưởng
 • Dịch vụ lập sổ sách kế toán và Báo cáo tài chính
 • Dịch vụ soát xét kế toán
 • Dịch vụ kê khai thuế
 • Dịch vụ quyết toán thuế
 • Dịch vụ tư vấn hoàn thuế….
 • Dịch vụ tư vấn trong giao dịch liên kết: Hồ sơ xác định giá thị trường ( chống chuyển giá)

Các dịch vụ của Công ty TNHH Kiểm toán Vinasc gồm có:

Các dịch vụ của Công ty TNHH Tư vấn Luật Vinasc gồm có:

 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Nước ngoài
 • Dịch vụ thành lập doanh nghiệp 100% vốn đầu tư trong nước
 • Dịch vụ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện
 • Dịch vu giải thể, đóng cửa công ty, văn phòng, chi nhánh
 • Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người Nước ngoài tại Việt Nam
 • Dịch vụ làm Visa cho Người nước ngoài
 • Dịch vụ làm giấy tạm trú….

Trong quá trình hoạt động, Vinasc tuân thủ điều kiện cung cấp dịch vụ và quản lý hành nghề, cụ thể:

Dịch vụ kiểm toán:

 • Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29 tháng 03 năm 2011
 • Nghị định số 17/2012 hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập
 • Thông tư 157/2014/TT-BTC quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán
 • Thông tư 203/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán
 • Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
 • Thông tư 202/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký, quản lý kiểm toán viên hành nghề
 • Thông tư 150/2012/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho Kiểm toán viên hành nghề.

Dịch vụ kế toán:

 • Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015.
 • Nghị định 174/2016/NĐ- CP hướng dẫn Luật Kế toán.
 • Thông tư 296/2016/TT-BTC hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghê dịch vụ kế toán .
 • Nghị định 105/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.
 • Thông tư 292/2016/TT-BTC hướng dẫn cập nhật kiến thức Kế toán viên hành nghề.
 • Thông tư 297/2016/TT-BTC về cấp, quản lý và sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán .

Dịch vụ Tư vấn thuế:

 • Thông tư 117/2012/TT-BTC hướng dẫn về hành nghề làm dịch vụ thủ tục về thuế
 • Thông tư 51/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung về hành nghề làm dịch vụ thủ tục về thuế
 • Các văn bản pháp luật về thuế liên quan…..

Liên hệ với chúng tôi để có giải pháp tối ưu về Tài Chính và Thuế...