VINASC: Dịch vụ làm giấy phép lao động cho người ngước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh

Vinasc là đơn vị chuyên về lĩnh vực tư vấn giấy phép cho lao động, doanh nghiệp nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh, trong đó có dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh

Với nhiều năm kinh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn về pháp lý, kiểm toán, kế toán và thuế. Chúng tôi nhận thấy rất nhiều doanh nghiệp, lao động nước ngoài tại Việt Nam đã không tuân thủ hoặc không nắm rõ các quy định bắt buộc theo pháp luật Việt Nam. Một trong số đó là thủ tục đăng ký kế hoạch sử dụng lao động nước ngoài tại doanh nghiệp và đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Nội dung dưới đây, Vinasc giới thiệu các công việc và thủ tục cần thiết khi tư vấn và triển khai dịch vụ làm giấy phép lao động cho khách hàng. Cụ thể:

A. Quy trình cung ứng dịch vụ:

Bước 1. Tiếp nhận thông tin xin phép lao động từ doanh nghiệp bao gồm: (i) thông tin người lao động nước ngoài; (ii) hợp đồng lao động.

Mọi thông tin cần thiết này sẽ được liệt kê trong một biểu mẫu được soạn thảo bởi Vinasc, sẽ được chuyển đến Quý Công ty kèm theo hợp đồng dịch vụ chính thức được hai Bên chấp thuận.

Bước 2. Dựa vào thông tin doanh nghiệp cung cấp, soạn thảo hồ sơ và chuyển cho doanh nghiệp ký, đóng dấu xác nhận.

Bước 3. Vinasc nhận lại đầy đủ hồ sơ đã được ký, đóng dấu xác nhận kèm theo hồ sơ doanh nghiệp cần chuẩn bị (theo mục D bên dưới) để hoàn thiện hồ sơ.

Bước 4. Nộp hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài hoặc báo cáo giải trình thay đổi đến các cơ quan có thẩm quyền.

Bước này có thể được bỏ qua nếu việc đề nghị cấp Giấy phép lao động của dịch vụ này phù hợp với báo cáo giải trình (đã được chấp thuận) hiện tại của Quý Công ty.

Bước 5. Được sự chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền, tiếp tục thực hiện thủ tục xin cấp phép lao động.

Lưu ý: Trường hợp doanh nghiệp đã có giải trình phù hợp và không phải thực hiện bước 4, bước này sẽ được thực hiện ngay khi Vinasc nhận đủ tài liệu cần thiết và hồ sơ được hoàn thiện.

Trong trường hợp Quý Công ty chưa có giải trình hoặc giải trình không phù hợp, bước này sẽ chỉ được thực hiện sau 30 ngày, kể từ ngày doanh nghiệp được chấp thuận giải trình tại bước 4.

Bước 6. Theo dõi và đôn đốc quá trình xử lý hồ sơ từng bước một và báo cáo tiến độ dịch vụ đến Quý Công ty. Trong trường hợp cần điều chỉnh, Vinasc có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ để hạn chế khả năng gây trì hoãn tiến độ dịch vụ.

Bước 7. Rà soát lại toàn bộ các bước thực hiện dịch vụ để đảm bảo rằng dịch vụ đã được hoàn thành toàn diện.

Bước 8. Chuyển giao đến Quý Công ty các kết quả cụ thể đã được Vinasc thay mặt Quý Công ty thu thập trong quá trình cung ứng dịch vụ.

B. Kết quả công việc cụ thể:

1. Văn bản chấp thuận giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của doanh nghiệp, trong đó thể hiện cụ thể số lượng lao động và vị trí công việc tương ứng mà doanh nghiệp được phép hoặc không được phép sử dụng.

Văn bản này chỉ có thể được bàn giao đối với trường hợp Quý Công ty đề nghị Vinasc thay mặt liên hệ các cơ quan chức năng giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi về nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

2. Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài được chấp thuận. Giấy phép sẽ do Cơ quan quản lý lao động nước ngoài trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp cho doanh nghiệp.

Thời hạn của giấy phép lao động được cấp theo thời hạn của một trong các trường hợp đặc thù nhưng không quá 02 năm.

C. Thời gian triển khai dịch vụ dự kiến:

 1. Giải trình nhu cầu sử dụng lao động: 10 ngày làm việc
 2. Giấy phép lao động: 07 ngày làm việc
 3. Tổng thời gian triển khai dịch vụ dự kiến: 17 ngày làm việc (chưa bao gồm khoảng thời gian 30 ngày theo quy định của pháp luật về lao động nước ngoài, kể từ thời điểm giải trình nhu cầu được chấp thuận).

D. Tài liệu doanh nghiệp cần chuẩn bị

1. Bản sao hợp lệ (*):

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất;
 • Giấy chứng nhận sức khỏe; hoặc Giấy khám sức khỏe do tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng (kể từ ngày phát hành Giấy phép đến ngày nộp hồ sơ).
 • Lý lịch tư pháp; hoặc Văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trong trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp. Giấy tờ này có giá trị trong thời hạn 06 tháng.
 • Hộ chiếu; hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu theo quy định của pháp luật
 • Một trong các loại văn bản sau đây:
  • Văn bản xác nhận là nhà quản lý, giám đốc điều hành
  • Văn bản xác nhận là chuyên gia; hoặc
  • Bằng đại học trở lên hoặc tương đương và Giấy tờ chứng minh ít nhất 03 năm kinh nghiệm
  Văn bản chứng minh là lao động kỹ thuật bao gồm:
  • Giấy tờ chứng minh hoặc văn bản xác nhận đã được đào tạo chuyên ngành ít nhất 01 năm và phải phù hợp với công việc sắp tới ở Việt Nam; hoặc
  • Giấy tờ chứng minh ít nhất 03 năm kinh nghiệm

2. 02 (hai) ảnh màu (4×6), phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu.

Quý Công ty vui lòng xem qua một số lưu ý sau đây: 

(i) Các giấy tờ do cơ quan, tổ chức hoặc doanh nghiệp nước ngoài ban hành phải được hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

(ii) Các cơ quan, tổ chức y tế cấp Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc Giấy khám sức khỏe tại Việt Nam phải nằm trong danh mục được liệt kê trong Công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ.

(iii) Các loại giấy tờ chứng minh là nhà quản lý sẽ áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp: bao gồm đã từng là chủ doanh nghiệp, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên, Giám đốc điều hành của một doanh nghiệp tại nước ngoài. Giấy tờ này có thể là Giấy phép thành lập doanh nghiệp thể hiện cá nhân là chủ, thành viên các Hội đồng; hoặc Hợp đồng lao động thể hiện cá nhân đã từng là Giám đốc điều hành ở một doanh nghiệp nước ngoài.

(iv) Giấy tờ chứng minh kinh nghiệm ít nhất 3 năm như Hợp đồng lao động thể hiện thời hạn phù hợp quy định

(v) Trong một số trường hợp cụ thể, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu doanh nghiệp phải cung cấp bổ sung các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài khác tùy theo vai trò của họ khi tham gia lao động tại doanh nghiệp Việt Nam, hoặc không nằm trong phạm vi điều chỉnh của pháp luật Việt Nam có liên quan.

E. Phạm vi trách nhiệm Vinasc:

 1.  Vinasc thực hiện theo yêu cầu toàn bộ quá trình đề nghị cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài.
 2. Vinasc cam kết tất cả các bước trong gói dịch vụ này được thực hiện phù hợp với nội dung mà Quý Công ty yêu cầu.
 3. Có trách nhiệm soạn thảo toàn bộ hồ sơ, chứng từ có liên quan để phục vụ công việc theo thỏa thuận giữa hai Bên; theo dõi quá trình xử lý hồ sơ, đôn đốc cơ quan cấp phép thực hiện theo trình tự pháp luật quy định.
 4. Nội dung công việc trong thỏa thuận dịch vụ này sẽ không bao gồm những vấn đề mà doanh nghiệp gặp phải trước khi giao kết hợp đồng và sau khi hoàn tất công việc.
 5. Mọi thông tin Vinasc sử dụng để cung cấp cho doanh nghiệp căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành (đang có hiệu lực). Trường hợp quy định pháp luật có sự thay đổi trong quá trình cung ứng dịch vụ, Vinasc sẽ nỗ lực xử lý và truyền tải thông tin đến doanh nghiệp kịp thời.

F. Giải thích thuật ngữ:

 • Bản sao hợp lệ (*): là bản chụp (photocopy) của tài liệu được xác thực bởi các cơ quan chức năng có thẩm quyền và có thể sử dụng hợp pháp tại Việt Nam. Tài liệu nước ngoài cần phải được hợp pháp hóa lãnh sự và được dịch thuật công chứng sang tiếng Việt bởi các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của Bộ Ngoại Giao Việt Nam.
 • Giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (**): đây là thủ tục bắt buộc phải thực hiện trước khi đề nghị cấp giấy phép lao động cho một cá nhân nước ngoài có nhu cầu lao động tại doanh nghiệp Việt Nam.

G: Tại sao nên lựa chon dịch vụ làm giấy phép lao động cho người nước ngoài tại TP. Hồ Chí Minh của Vinasc ?

 1. Phí dịch vụ hợp lý
 2. Đảm bảo nhanh chóng, kịp tiến độ
 3. Có đội ngũ chuyên viên kinh nghiệm, chuyên nghiệp và tư vấn nhiệt tình
 4. Vinasc có giải pháp đồng bộ, hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp, người lao động.